Τρίτη, Σεπτεμβρίου 26, 2006Άραγε είσαι
αυτό που φαίνεται
ή μήπως
φαίνεται
αυτό που τώρα
μοναχά μπορείς να είσαι;

Χρόνια μετά
- το βλέπω -
ό,τι δεν θα ’σαι
ξεχωριστά θα φτιάχνει
ό,τι θα ’χεις γίνει_

Σάββατο, Σεπτεμβρίου 23, 2006

λιθογραφία Άρη Κουτρουλή


ΚΑΙΝΟΣ ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ
ηκαθεμεραλεπτησυρτηγραμμ
ησωροςανεβαινεισωροςαδει
αζειεπαναληψηστηνκινησηκα
νονικοτηταστηζωηβγεςαπτοπ
οιημακαιδεςτηνατερμονηπαν
ομοιοτητατοποιημαανατρεπε
ιτηδιαιρεσηκαινοςδιαιρετης
ηποιηση
πρώτη δημοσίευση στο περιοδικό ΔΕΛΕΑΡ (τ.9)

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 22, 2006

Η ετερότητα με προσδιορίζει · είμαι ό,τι δεν είμαι.

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 21, 2006

Στο μέρος της απόλυτης σιωπής
δεν θα σε πάρω μαζί, φίλε μου,
-δεν το μπορώ και δεν το θέλω-
θα πάω μόνος.
Εσύ θά 'ρθεις μετά
μήπως και μυρίσεις στα χέρια μου
όσα άγγιξα.