Παρασκευή, Μαρτίου 25, 2011
Εδώ στα πέντε μέτρα βήματα

που δοκιμάζεται η αλήθεια,
βγαίνει κάθε φορά αήττητη,
άπτερο άγαλμα.