Σάββατο, Μαρτίου 29, 2008

παρουσίαση
του

καινού διαιρέτη

ανάμεσα σε 29 επιλεγμένα
ποιητικά βιβλία
του 2007


στο ΥΕΑR ΒΟΟΚ


του περιοδικού HIGHLIGHTS


από τον ποιητή Γιώργο Βέη