Σάββατο, Σεπτεμβρίου 23, 2006

λιθογραφία Άρη Κουτρουλή


ΚΑΙΝΟΣ ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ
ηκαθεμεραλεπτησυρτηγραμμ
ησωροςανεβαινεισωροςαδει
αζειεπαναληψηστηνκινησηκα
νονικοτηταστηζωηβγεςαπτοπ
οιημακαιδεςτηνατερμονηπαν
ομοιοτητατοποιημαανατρεπε
ιτηδιαιρεσηκαινοςδιαιρετης
ηποιηση
πρώτη δημοσίευση στο περιοδικό ΔΕΛΕΑΡ (τ.9)

Δεν υπάρχουν σχόλια: