Τρίτη, Σεπτεμβρίου 26, 2006Άραγε είσαι
αυτό που φαίνεται
ή μήπως
φαίνεται
αυτό που τώρα
μοναχά μπορείς να είσαι;

Χρόνια μετά
- το βλέπω -
ό,τι δεν θα ’σαι
ξεχωριστά θα φτιάχνει
ό,τι θα ’χεις γίνει_

Σάββατο, Σεπτεμβρίου 23, 2006

λιθογραφία Άρη Κουτρουλή


ΚΑΙΝΟΣ ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ
ηκαθεμεραλεπτησυρτηγραμμ
ησωροςανεβαινεισωροςαδει
αζειεπαναληψηστηνκινησηκα
νονικοτηταστηζωηβγεςαπτοπ
οιημακαιδεςτηνατερμονηπαν
ομοιοτητατοποιημαανατρεπε
ιτηδιαιρεσηκαινοςδιαιρετης
ηποιηση
πρώτη δημοσίευση στο περιοδικό ΔΕΛΕΑΡ (τ.9)

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 22, 2006

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 21, 2006

Στο μέρος της απόλυτης σιωπής
δεν θα σε πάρω μαζί, φίλε μου,
-δεν το μπορώ και δεν το θέλω-
θα πάω μόνος.
Εσύ θά 'ρθεις μετά
μήπως και μυρίσεις στα χέρια μου
όσα άγγιξα.