Σάββατο, Σεπτεμβρίου 24, 2011
Πέφτω απ' το ύψος που μου χτίσατε - μετέωρος, γυμνός από το φόβο της αιφνίδιας πτώσης...Δεν υπάρχουν σχόλια: