Παρασκευή, Ιανουαρίου 06, 2012
27 x 27 x 27 = 19683


1 + 9 + 6 + 8 + 3 = . . . 27


Δεν υπάρχουν σχόλια: